Wro

Documenten

Wro wettekst

Wettekst Wet ruimtelijke ordening per 16 maart 2012

Bro

Besluit ruimtelijke ordening wettekst per 16 maart 2012

Memorie van Antwoord Wro

Memorie van Antwoord Wet ruimtelijke ordening

Memorie van Toelichting Wro

Memorie van Toelichting Wet ruimtelijke ordening

Memorie van Toelichting Invoeringswet Wro

Memorie van Toelichting Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening

Nota van Toelichting Bro

Nota van Toelichting Besluit ruimtelijke ordening

Reparatiewet Wro

In de Invoeringswet van de Wet ruimtelijke ordening zaten enkele onvolkomenheden. Die worden hersteld in een reparatiewet. De Tweede Kamer nam begin juli 2009 de reparatiewet Wro aan.

Wat 'repareert' de reparatiewet?  

  • In de Wro en de Woningwet worden enkele wetstechnische gebreken hersteld.
  • Bij bestaande (oude) bestemmingsplannen kan aan de actualiseringverplichting van artikel 3.1 van de Wro worden voldaan door een beheersverordening vast te stellen.