Digitalisering

Documenten

Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008)

Wabo gebruik RO Standaarden

Digitale verplichting onderdeel Wabo gebruik RO Standaarden

Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008

Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008

Informatie Model Ruimtelijke Ordening 2012 (IMRO 2012)

De RO Standaarden 2008, versie 1.1 zijn de nu geldende standaarden. Dit verandert in de loop van 2012. Vanaf 1 juli 2012 mag u de nieuwe RO Standaarden 2012 toepassen. Vanaf 1 juli 2013 bent u verplicht deze RO Standaarden 2012 toe te passen. Dit geldt ook voor plannen die op 1 juli 2013 in procedure zijn. Plannen met een lange voorbereidingstijd, zoals een bestemmingsplan buitengebied, moeten dus tijdig de nieuwe RO Standaarden toepassen.