Omgevingswet


Documenten

Overzicht van te integreren wetten en rechtsfiguren in de Omgevingswet

Overzicht van te integreren wetten en rechtsfiguren in de Omgevingswet

Factsheet Omgevingswet met korte weergave van de kabinetsnotitie

Factsheet Omgevingswet met korte weergave van de kabinetsnotitie

Advies RvS Omgevingswet

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). Het wetsvoorstel is op 17 juni 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden.

Wetsvoorstel Omgevingswet

Wetvoorstel Omgevingswet d.d. 17 juni 2014

Memorie van Toelichting artikelgewijs

Memorie van Toelichting artikelgewijs Omgevingswet d.d. 17 juni 2014

Memorie van Toelichting Algemeen

Memorie van Toelichting Algemeen Omgevingswet

Structurele vermindering van de onderzoekslasten in het omgevingsrecht

Structurele vermindering van de onderzoekslasten in het omgevingsrecht van BRO